ตะกร้า 0

หินเพชร

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-10E-20H CBN170P100DRY
  6,255.00 บาท
 2. หินเพชร 1A1 D350-25T-5X-127H SDC150N75 WET
  17,120.00 บาท
 3. หินเพชรซีบีเอ็น 1A1 D200-10T-5X-31.75H CBN120N100 DRY
  10,206.00 บาท
 4. หินเพชร 1A1 D350-25T-5X-127H CBN150N75 WET
  21,400.00 บาท
 5. หินเพชร 1A1 D180-16T-6X-31.75H SDC100N100WET
  11,194.00 บาท
 6. หินเพชร 11A2 D150-40T-5W-10E-5X-50.8H CBN80N100 WET
  6,206.00 บาท
 7. 11A2 D100-32T-10W-3X-31.75H SDC140P75 DRY
  4,280.00 บาท
 8. ELE 11C9 SDC150 D100-35T-10W-5U-20H
  2,635.00 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

8 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า