ตะกร้า 0

หินเพชรเรซินบอนด์

หินเพชรชนิดเรซินด์บอนด์ Resin bond diamond wheel เป็นชนิดบอนด์ที่มีการนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในงานลับคมเครื่องมือ เจียรตกแต่งผิวชิ้นงาน ทั้งชนิด SDC และ cbn
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 68

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. หินเพชร 1A1 D150-10T-5X-31.75H SDC170N100 DRY
  3,424.00 บาท
 2. หินเพชรCBN 3V1 D150-9.5U-55V-6X-31.75H CBN170R100
  5,564.00 บาท
 3. หินเพชร 12A2 D100-15T-5X-10W-20H SDC100N100DRY
  1,819.00 บาท
 4. หินเพชร D22x20Tx6H CBN120 เจียรรูใน
  1,284.00 บาท
 5. หินเพชร 11A2 D125-50T-10W-6X-20H SDC150N75 DRY
  3,424.00 บาท
 6. หินเพชร 11C9 D150-28T-12W-5U-20H SDC400N100
  8,560.00 บาท
 7. หินเพชร 11C9 D100-30T-4U-5X-4W-31.75H SDC140N100 /DRY
  5,350.00 บาท
 8. หินเพชร 11C9 D150-35T-10W-3U-3X-31.75H SDC320N100
  10,165.00 บาท
 9. หินเพชร 11C9 D100-35T-8W-4U-3X-31.75H SDC100N100 DRY
  4,408.00 บาท
 10. หินเพชร 11A2 D100-50T-10W-3X-20H-3h SDC200N100 /DRY
  4,280.00 บาท
 11. หินเพชร 11A2 D125-32T-10W-6X-31.75H SDC230N100
  2,782.00 บาท
 12. หินเพชร 11V9 D125-40T-10U-3X-31.75H SDC600N100DRY
  6,260.00 บาท
 13. หินเพชร 11V9 D100-30T-10U-3X-20H SDC325N100WET/CNC
  4,115.00 บาท
 14. หินเพชร 11V9 D125-40T-10U-3X-31.75H SDC100N100DRY
  6,420.00 บาท
 15. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-70J-70S-31.75H SDC170N75DRY
  5,350.00 บาท
 16. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-70J-70S-20H SDC170C100W/C
  6,255.00 บาท
 17. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-70J-70S-20H SDC800C100W/C
  6,255.00 บาท
 18. หินเพชร 11V9 D125-35T-10U-3X-70J-70S-20H SDC170C100W/C
  7,572.00 บาท
 19. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-31.75H SDC170N100 DRY
  4,115.00 บาท
 20. หินเพชร 11V9 D75-29T-10U-3X-20H SDC230N100WET
  3,986.00 บาท
 21. หินเพชร 11V9 D125-40T-10U-3X-31.75H SDC200N100DRY
  6.42 บาท
 22. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-31.75H SDC320N125
  4,115.00 บาท
 23. หินเพชร 11V9 D100-35T-5X-31.75H SDC230N100DRY
  4,115.00 บาท
 24. หินเพชร 11V9 D100-35T-10U-3X-31.75H SDC230N100 /WET
  4,115.00 บาท
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 68

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า