ตะกร้า 0

สาเหตุที่ส่งผลต่ออายุการใช้ของหินเพชร

สาเหตุที่ส่งผลต่ออายุการใช้ของหินเพชร

เพชร Diamond เป็นวัตถุที่แข็งมาก  เป็นที่รู้กันดีในทางคุณสมบัติของวัตถุ ว่าของที่มีความแข็ง ยิ่งแข็งมากก็จะยิ่งเปราะมาก และเพชรก็มีความแข็งมาก ถ้าหากมีแรงกระแทกจากภายนอกมากระแทกเพชรก็จะแตกได้ง่าย การใช้งานจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

 

สาเหตุหลักที่มีผลต่อการใช้งานของหินเพชร

1.ความเร็วรอบ RPM

มีผลอย่างมากต่ออายุการใช้งาน และงานเจียรที่ได้ออกมา ถ้าหากเป็นรอบต่ำไปอาจจะเนสาเหตุให้หินเจียรเกิดเจียรไม่เข้าได้หาได้ เนื่องด้วยชนิดของเครื่องไม่เหมือนกัน ความเร็วรอบของเครื่องแต่ละเครื่องก็ไม่เท่ากัน สามารถกำหนดความเร็วได้ หากเราทราบค่า RPM ของเครื่อง เพื่อใช้ในการกำหนดสูตร BOND ได้อย่างถูกต้อง

2.ค่าความแข็งของหินเพชร

อายุการใช้งานของหินจะแตกต่างกันออกไป ตามค่าความแข็งของหิน และชนิดของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน ซึ่งจะไม่เหมือนกัน ใน BOND เดียวกัน เช่น เลือกเบอร์หินที่ละเอียด จะทำให้หินแข็งกว่าหินเบอร์หยาบ  และอาจส่งผลทำให้อายุในการใช้งานสั้นลง และทำงานได้ช้า แต่งานที่ได้ออกมาผิวงานจะสวยกว่า ถ้าหากต้อการระหยัดหิน และเจียรได้เร็ว เราควรเลือกตั้งแต่เบอร์หยาบก่อน

  1. การโบกสะบัดของหิน

การใช้งานหินเพชรนั้นจะต้องไม่มีการโบกสะบัด อาจจะทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลงได้

เมื่อเราติดตั้งหินเพชรแล้ว ค่าโบกสะบัดของหินจะไม่ควรเกิน 0.2 m/min

  1. การปรับแต่งหน้าหิน (TURNING)

RESIN BOND กับ METAL BOND ทุกครั้งที่ติดตั้งจะต้องมีการปรับแต่งหน้าหิน (TURNING) จะทำให้ยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น

  1. แรงม้าของเครื่องจักร

ถ้าหากเครื่องจักรแรงม้าไม่พอ เสื่อมสภาพ เพลาไม่เที่ยงตรง สาเหตุเหล่านี้จะส่งผลทำให้อายุการใช้งานลดลง

ค่า INFEED TABLE CROSS SPEED ที่เร็วเกินไป ก็จะส่งผลต่ออายุการใช้งานให้สั้นลงอีกด้วย

  1. การเลือกชนิดของ BOND

ปกติแล้วการใช้งาน BOND อ่อน อายุการใช้งานนั้นจะสั้นลงไปด้วย แต่จะเจียรง่าย หาก BOND แข็งอายุการใช้งานก็จะนาน กว่า แต่หากหน้าสัมผัสกับชิ้นงานมีขนาดกว้าง จะมีผลให้เจียรไม่เข้าและชิ้นงานไหม้ได้

1 month ago
146 view(s)